Tag: อุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรติตถ์

อุทยานฯ แห่งนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 87 ของประเทศไทย ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงที่อยู่สูงกว่าระดับการกักน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ มียอดดอยที่สำคัญหลายดอย ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของอุทยานฯ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างบ้านพี่เมืองน้องระหว่างไทยและ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ (คลองตรอน) อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

เส้นทางพิชิตดอยภูเมี่ยง คือเส้นทางเดินป่าอันท้าทายของอุทยานฯ แห่งนี้ ยอดเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก มีความสูงประมาณ 1,656 เมตร ...อ่านต่อ