Tag: เขตพระราชฐาน

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดอยสุเทพ-ปุย ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2524 ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลโป่งยาง ตำบลแม่ริม ตำบลแม่สา ตำบลคอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลบ้านปง ...อ่านต่อ

ดอยตุง ตามรอยสมเด็จย่า “แม่ฟ้าหลวง” ของชาวไทย

ดอยตุง เป็นดอยสูงส่วนหนึ่งของเทือกเขานางนอน พูดถึงดอยตุงทีไรก็นึกถึงสมเด็จย่าฯ ทุกครัั้งไป เพราะท่านทรงพัฒนาดอยตุงจากที่เคยเป็นดงฝิ่นและไร่เลื่อนลอยจนกลายเป็นเขาหัวโล้นในอดีต ...อ่านต่อ