Tag: เชียงราย

ดอยหัวแม่คำ เชียงราย – ท่องเที่ยวกางเต็นท์ทั่วไทย

ดอยหัวแม่คำ เป็นหมู่บ้านชาวเขาที่อยู่ติดชายแดนไทย-พม่า จากแหล่งปลูกฝิ่นที่สำคัญของราชายาเสพติดขุนส่าในอดีต ถูกแปรเปลี่ยนเป็นแหล่งปลูกชาอู่หลงที่ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และยังเป็น ...อ่านต่อ

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม จ.เชียงราย สีสันดอกไม้งาม กลางสายลมหนาว

เชียงราย จังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย ด้วยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสม ได้เอื้อต่อการเจริญเติบโต ของพันธุ์ไม้เมืองหนาวหลากชนิด ที่ต่างประชันสีสัน ...อ่านต่อ

ไร่แสงอรุณ เชียงราย อาบไออุ่น วิถีเรียบง่าย

ณ หมู่บ้านผากุบ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ 30 ไร่ ที่ราบเชิงเขาเหนือริมฝั่งแม่น้ำโขง รอยต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาว เดิมเป็นพื้นที่ไร่นา ...อ่านต่อ
ลิงก์ผู้สนับสนุน

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน และมีพื้นที่บนเขาน้อยมาก เป็นต้นกำเนิดลำน้ำสำคัญ 2 สายคือลำน้ำแม่แก้ว ตลอดสายธารน้ำมีลักษณะเป็นโขดหินที่สวยงาม และลำห้วยแม่ปืม ...อ่านต่อ

วนอุทยานภูชี้ฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย

วนอุทยานภูชี้ฟ้า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ท้องที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 9 และบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 10 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มี เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ.เวียงปาเป้า จ.เชียงราย

อุทยานแห่งชาติขุนแจ ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2538 มีชื่อเรียกตามชื่อของน้ำตกขุนแจ ครอบคลุมเนื้อที่กว้างถึง 270 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ ...อ่านต่อ
ลิงก์ผู้สนับสนุน

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อ.พาน จ.เชียงราย

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 61 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 731,250 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ได้รวมเอาพื้นที่ของวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม วนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาท ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอแม่จัน อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย ...อ่านต่อ

ดอยตุง ตามรอยสมเด็จย่า “แม่ฟ้าหลวง” ของชาวไทย

ดอยตุง เป็นดอยสูงส่วนหนึ่งของเทือกเขานางนอน พูดถึงดอยตุงทีไรก็นึกถึงสมเด็จย่าฯ ทุกครัั้งไป เพราะท่านทรงพัฒนาดอยตุงจากที่เคยเป็นดงฝิ่นและไร่เลื่อนลอยจนกลายเป็นเขาหัวโล้นในอดีต ...อ่านต่อ