Tag: เดินป่า

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก

ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและมีพื้นที่ราบน้อย และที่ตั้งที่อยู่เหนือจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 800-1,000 เมตร และยังมีแนวเทือกเขาถนนธงชัย ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ มีเนื้อที่รวม 137,500 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสสับซับซ้อนที่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบชื้นหนาแน่น ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญคือ ห้วยแม่ละเมา ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อ.วังชิ้น จ.แพร่

แม้จะได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในลำดับที่ 35 ของประเทศ แต่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยนับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นของจังหวัดแพร่ ด้วยความงดงามของธรรมชาติ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่ยม อ.สอง จ.แพร่

สถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ ที่รู้จักกันดีคือ แก่งเสือเต้น เป็นเกาะแก่งธรรมชาติที่อยู่ในแม่น้ำยม มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่บริเวณด้านหน้าที่ทำการอุทยานฯ นอกจากมีทิวทัศน์ที่ ...อ่านต่อ

วนอุทยานภูลังกา อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ในเขตวนอุทยานภูลังกามียอดดอยที่เชื่อมต่อกันเป็นทอดๆ เส้นทางเดินพิชิตยอดดอยภูลังกาจะผ่านสันดอยต่างๆ ซึ่งทางวนอุทยานฯ ได้จัดเส้นทางในการเดินป่าระยะทาง 3 กิโลเมตร ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 106 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 270,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าร้อยละ 35 ทอดตัวในทิศเหนือไปยังทิศ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อ.ท่าวังผา จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน มีเนื้อที่ประมาณ 15,520 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือใต้คล้ายรูปตัว T มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 300-1,752 เมตร ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เป็นอุทยานฯ ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 262,000 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนสูงชันทอดตัวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ก่อนที่จะมาเป็นอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก บริเวณนี้เคยเป็นวนอุทยานบ่อน้ำร้อนฝาง เมื่อปี พ.ศ.2543 จึงได้มีการรวบรวมพื้นที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ฝางขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2549 จึงได้ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติขุนขาน มีพื้นที่ครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง อำเภอสะเมิงทั้งหมด อำเภอแม่ริม และติดเขตพื้นที่ป่าสงวนแม่แจ่ม ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีความสูงราว 500-1,708 เมตร ...อ่านต่อ