Tag: แพร่

วนอุทยานแพะเมืองผี อ.เมือง จ.แพร่

วนอุทยานแพะเมืองผี มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2524 สวนอุทยานแพะเมืองผีมีสภาพเป็นป่าบนที่ราบลอนคลื่น บริเวณ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อ.วังชิ้น จ.แพร่

แม้จะได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในลำดับที่ 35 ของประเทศ แต่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยนับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นของจังหวัดแพร่ ด้วยความงดงามของธรรมชาติ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่ยม อ.สอง จ.แพร่

สถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ ที่รู้จักกันดีคือ แก่งเสือเต้น เป็นเกาะแก่งธรรมชาติที่อยู่ในแม่น้ำยม มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่บริเวณด้านหน้าที่ทำการอุทยานฯ นอกจากมีทิวทัศน์ที่ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อ.ลอง จ.แพร่

เมื่อคุณเดินทางมาถึงที่ทำการอุทยานฯ ใกล้ๆ กันนั้นคือ สวนหินมหาราช ที่คุณสามารถเดินเที่ยวได้เป็นอันดับแรก ทางทิศเหนือของสวนหินยังมีถ้ำจันทร์ผาให้ชมความงามของหินงอกหินย้อยด้วย ...อ่านต่อ