เที่ยวเขาค้อ “สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย” แดนแห่งขุนเขาและทะเลหมอก ณ เมืองเพชรบูรณ์

ส่งไลน์

เขาค้อ เป็นชื่อเรียกทิวเขาน้อยใหญ่ทั้งหมดของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอเขาค้อ เหตุที่เรียกกันว่า “เขาค้อ” เพราะว่าป่าบริเวณนี้เดิมมีต้นค้อซึ่งเป็นไม้ตระกูลปาล์มขึ้นอยู่มากมาย อำเภอเขาค้อ คืออำเภอแห่งทะเลภูเขาทั้งอำเภอ ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนมากมาย ตั้งอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ บนความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-1,400 เมตร ยอดเขาค้อมีความสูงประมาณ 1,174 เมตร เหนือระดับทะเล เขาย่าสูง 1,290 เมตรและเขาใหญ่ สูง 865 เมตร นอกจากนั้นยังมีเขาตะเคียนโง๊ะ เขาหินตั้งบาตร เขาห้วยทรายและเขาอุ้มแพ ลักษณะป่าไม้ในแถบนี้เป็นป่าเต็งรังหรือป่าไม้สลัดใบ ป่าสน และป่าดิบ ที่น่าสนใจก็คือ พันธุ์ไม้ตระกูลปาล์ม ลักษณะคล้ายต้นตาล แต่ออกผลเป็นทะลายคล้ายหมาก แม้ปัจจุบันป่าจะถูกถางไปมากก็ตาม แต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้าง

เที่ยวเขาค้อ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย

ภูมิอากาศบนเขาค้อเย็นสบายตลอดปี ฤดูร้อนอากาศก็ไม่ร้อน และค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 18-25 องศาเซลเซียสเท่านั้นจนได้ชื้อว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” ในอดีตที่นี่เป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐบาล ร่องรอยการสู้รบเหล่านั้นจึงได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในปัจจุบัน

เที่ยวเขาค้อ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

สถานที่ท่องเที่ยวบนอำเภอเขาค้อนั้นมีมากมาย จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณเขาค้อมีหลายแห่งโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสู้รบกับคอมมิวนิสต์ ได้แก่ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของเขาค้อ เทิดทูนวีรกรรมเหล่านักรบในสมรภูมิเขาค้อ เป็นแท่งเสาสามเหลี่ยมสีขาวสูงเด่นและนับเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเขาค้อ ทางขึ้นสูงชัน รถยนต์ต้องมีสภาพดีและกำลังสูง

เที่ยวเขาค้อ ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) ตั้งอยู่บนเขาค้อ บริเวณฐานอิทธิ บ้านสิมารักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเสมอ อำเภอเขาค้อ เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม เคยเป็นฐานยุทธศาสตร์ที่สำคัญฐานหนึ่งในการเข้ายึดพื้นที่ ปัจจุบันได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ โดยการนำอาวุธปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบในการรบที่บนเขาค้อมากมาย รวมทั้งการจัดห้องบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย เปิดให้คนได้เข้าชมทุกวัน

อนุสาวรีย์จีนฮ่อ ตั้งอยู่เลย กม. 23 ของทางหลวงหมายเลข 2196 ไปเล็กน้อย เป็นอนุสาวรีย์ทหารอาสาจากหน่วยรถกองพล 93 ที่มาช่วยรบและเสียชีวิตในเขาค้อ และเสียชีวิตในการสู้รบ

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ตั้งโดดเด่นมองเห็นแต่ไกล อยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอ เจดีย์สถาปัตยกรรมทรงสุโขทัยผสมอยุธยา

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อและหอสมุดนนานาชาติเขาค้อ องค์เจดีย์มีความสวยงามและบริเวณรอบด้านตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ เป็นที่ตั้งของหอสมุดใหญ่ทรงเพชรคว่ำกระจกสะท้อนแสง เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน ตลอดนักท่องเที่ยว ในวันสำคัญทางศาสนา จะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมกัน ประกอบพิธี ทางศาสนาเป็นประจำ เช่น พิธีเวียนเทียน มีหลวงพ่อทบขนาดเท่าของจริง ที่นับถือของชาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประดิษฐานใกล้กับเจดีย์

เที่ยวเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อ

พระตำหนักเขาค้อ พระตำหนักนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริและทรงตรวจ เยี่ยมราษฎรอ.เขาค้อ และอ.ใกล้เคียง  บริเวณโดยรอบของพระตำหนัก ได้จัดตกแต่งด้วยพันธุ์พืช ไม้ดอกเมืองหนาวหลากชนิด เที่ยวชมพระตำหนัก ชมสวนดอกไม้ และท้าทายตัวเองด้วยการเดินเท้าพิชิตยอดเขาย่า นอกจากนั้นพระตำหนักเขาค้อ เป็นจุดที่สูงที่สุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาค้อบริเวณกว้าง พักแรมกางเต็นท์มองเห็นพระอาทิตย์ตกยามค่ำ หรือทะเลหมอกยามเช้า บ้านพักทหารม้าค้างคืน มีจุดกางเต็นท์พักค้างคืน มีห้องน้ำบริการ มีร้านค้า ร้านกาแฟสด โทรศัพท์สาธารณะ

เที่ยวเขาค้อ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว (วัดผาซ่อนแก้ว) ตั้งโดดเด่นอยู่บนถนนหมายเลข 12 สายหล่มสัก-พิษณุโลก มีความสวยงามวิจิตรตระการตาด้วยองค์เจดีย์สูงสง่า ตกแต่งด้วยกระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก แก้ว แหวน เงินทอง ลูกปัด หินสีต่างๆ

เที่ยวเขาค้อ น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ ตั้งอยู่บ้านร่มโพธิ์ร่มไทร หมู่ที่10 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินกว้าง มองเห็นคล้ายม่านน้ำ ตกลงสู่เบื้องล่างกระทบหินน้ำกระเชนสวยงาม ฤดูร้อนอากาศก็ไม่ร้อน ฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมีน้ำตลอดปี นอกจากนี้แล้วเขาค้อยังเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมมาชมทะเลหมอก ซึ่งสวยงามมากๆ โดยเฉพาะบริเวณเหนืออ่างเก็ยน้ำรัตนัย

ที่พักบนเขาค้อ มีให้เลือกด้วยกันหลายแห่ง ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตำบลทุ่งสมอและแคมป์สน อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวบนเขาค้อ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ที่พักใกล้ที่สุดได้แก่ บ้านพักทหารม้า อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 2196 และเรือนพักผู้ติดตามอยู่ใกล้กับพระตำหนักเขาค้อและเขาย่า นอกจากนี้ยังมีรีสอร์ทสวยงามต่าง ๆ ตั้งอยู่ตามเส้นทางขึ้นเขาค้ออยู่หลายแห่ง

เที่ยวเขาค้อ รูท 12

เขาค้อถือเป็นอำเภอแห่งการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง พรั่งพร้อมด้วยบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นจำนวนและความสวยงามของรีสอร์ทต่างๆ สถานประกอบการที่มีไอเดียแปลกๆ เหล่านี้ล้วนเพิ่มสีสัน เพิ่มบรรยากาศให้แก่การมาท่องเที่ยวที่เขาค้อในวันนี้อย่างแท้จริง

วีดีโอเกี่ยวกับ เที่ยวเขาค้อ

แผนที่และการเดินทางสู่ เขาค้อ

ที่ตั้ง: อำเภอเขาค้อ

การเดินทาง: อำเภอเขาค้อ อยู่ห่างจาก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 21(เพชรบูรณ์-หล่มสัก) ขับไปประมาณ 13 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงแยกบ้านนางั่ว เข้าทางหลวงหมายเลข 2258 ขับต่อไปอีกประมาณ 24 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2196 มุ่งหน้าสู่ อำเภอเขาค้อ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

ช่วงเวลาท่องเที่ยว: ทุกฤดู

ส่งไลน์