Tag: ถ้ำ

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ (คลองตรอน) อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

เส้นทางพิชิตดอยภูเมี่ยง คือเส้นทางเดินป่าอันท้าทายของอุทยานฯ แห่งนี้ ยอดเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก มีความสูงประมาณ 1,656 เมตร ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก

ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและมีพื้นที่ราบน้อย และที่ตั้งที่อยู่เหนือจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 800-1,000 เมตร และยังมีแนวเทือกเขาถนนธงชัย ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อ.ลอง จ.แพร่

เมื่อคุณเดินทางมาถึงที่ทำการอุทยานฯ ใกล้ๆ กันนั้นคือ สวนหินมหาราช ที่คุณสามารถเดินเที่ยวได้เป็นอันดับแรก ทางทิศเหนือของสวนหินยังมีถ้ำจันทร์ผาให้ชมความงามของหินงอกหินย้อยด้วย ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาติดชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสูงตั้งแต่ 440-1,548 เมตร มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบุรณ์มีค่าและสำคัญมาก และยังเป็น ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 106 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 270,000 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากกว่าร้อยละ 35 ทอดตัวในทิศเหนือไปยังทิศ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อ.ท่าวังผา จ.น่าน

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 548,125 ไร่ ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อ.ท่าวังผา จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน มีเนื้อที่ประมาณ 15,520 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือใต้คล้ายรูปตัว T มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 300-1,752 เมตร ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน

ดอยภูคา เป็นยอดดอยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่พบต้นชมพูภูคา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีการค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 จากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 จังหวัดด้วยกัน โดยรวบรวมธรรมชาติอันงดงาม ทั้ง ป่าเขา สายน้ำ และทุ่งหญ้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น แก่งก้อ น้ำตกก้อหลวง ทุ่งกิ๊ก ...อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง

อุทยานแห่งชาติแม่วะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และอำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก บนพื้นที่ 366,875 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูง ...อ่านต่อ